Cresco Grease Monkey x Tina 3.5g

Cresco Grease Monkey x Tina 3.5g